de techniek

1huidige situatie:
Momenteel liggen de oude visvijvers er verlaten bij. De dijken zijn duidelijk te zien op de satellietfoto, evenals de Iskar Rivier, die aan de westzijde langs de terreinen stroomt. Aan de noord zijde grenst het gebied direct aan het Iskar meer. Het terrein wordt momenteel gebruikt als uitvalsbasis voor illegale visserij, voor stroperij en voor het storten van allerlei soorten afval.
2de nieuwe waterstroom:

Voor de restauratie van het wetland zullen enorme grondmassa’s moeten worden verplaatst. Het grootste deel van de oude dijken van de viskwekerij zullen moeten wijken en er zullen nieuwe moeten worden aangelegd. Sommige plekken zullen moeten worden uitgediept en andere worden opgehoogd.


Wanneer de grondwerken klaar zijn, zal aan de westzijde van het grondstuk de Iskar rivier worden binnengeleid, waarna deze een S-vormig traject aflegt in een ondiep rivierbed, met een lengte van 2.7 kilometer en een gemiddelde breedte van bijna 200 meter.