over rietvelden

In veel landen worden inmiddels kunstmatig aangelegde rietvelden toegepast om rioolwater te zuiveren. Het blijkt dat rietplanten zuurstof afgeven aan bacteriekoloniën die zich rond de wortels hebben genesteld. Deze bacteriën breken de in het water aanwezige biologische vervuiling af en bevorderen de binding van niet-biologische vervuiling tot onschadelijke stoffen. Iedere rietplant is daarmee eigenlijk een klein zuiveringsfabriekje.


Onderzoek heeft uitgewezen dat zuivering door rietvelden veel efficiënter en goedkoper is dan die door traditionele zuiveringsinstallaties. Bovendien kampen ze nooit met technische problemen. De zuivering gaat ook in de winter – als het riet er aan de bovenkant niet meer zo mooi uitziet – gewoon door. Op het internet is veel te lezen over rietfilters. HELOFYTEN-filters heten ze, met een mooi woord.


De stad Samokov en de dorpen in de bovenloop van de Iskar, lozen hun rioolwater op de rivier en de zuivering ervan laat nogal te wensen over. Dit terwijl Sofia haar kraanwater, twintig kilometer stroomafwaarts, uit het Iskar meer pompt. Daar komt nog bij dat het stuwmeer één van de belangrijkste recreatiegebieden is voor de inwoners van de hoofdstad. Schoon water in het Iskar meer is dus voor alle inwoners van Sofia van levensbelang.

lees meer