het project

Op de plek waar de rivier de “Zwarte Iskar” het Iskarmeer in stroomt, lag tot vijftig jaar geleden één van de laatste stukjes wetland van West Bulgarije. Het gebied heette “Shavarite” - de rietvelden - en kende een unieke flora en fauna.


Voor het eco-systeem van het Iskarmeer was het gebied van grote waarde. Het meer ligt in een bergachtig gebied en heeft op de meeste plekken steile en kale oevers. Het Shavarite wetland was het enige grote drassige stuk “horizontale” grond. Het was feitelijk de delta van de Iskar rivier en door zijn grote verscheidenheid aan kleine stroompjes, stilstaande plassen en schommelingen in het waterpeil, deed het dienst als kraamkamer van het hele Iskar bassin.


Helaas is de hele delta in het midden van de vorige eeuw ontgonnen. Het wetland heeft moeten plaatsmaken voor een enorme viskwekerij. Na de wende van 1989, bleek er geen markt meer voor de vis en zijn de bassins in onbruik geraakt. Na de ecologische tragedie heeft het economisch nut van de ontginning dus ook maar 30 jaren mogen duren.


In 2006 is het terrein gekocht door een groep Nederlandse investeerders. Zij willen een half miljoen vierkante meter wetland in zijn oude glorie herstellen. In het nieuwe plan zal de Iskar rivier 2.7 kilometer meanderen door een nieuwe rivierdelta met rietvelden, eilandjes, diepe geulen en stilstaande waterpartijen.


Dat is niet alleen een enorme winst voor het eco-systeem van het Iskar meer, maar ook voor de inwoners van de hoofdstad, Sofia.


Sofia is namelijk voor een groot deel van haar drinkwater aangewezen op deze rivier. De Iskar ontspringt in het Rila gebergte en stroomt door enkele dorpen en de stad Samokov, alvorens hij in het meer uitmondt. Ondanks dat er gewerkt wordt aan zuivering van het rioolwater van de gemeenschappen in haar bovenloop, voert de rivier een aanzienlijke portie vervuiling met zich mee. De rietvelden die zullen worden aangeplant in het nieuwe wetland, hebben een sterk zuiverende functie en werken als een biologische waterzuiveringsinstallatie. Het rivierwater zal, in de 2.7 kilometer dat het door de nieuw aan te leggen delta zal stromen, bijna volledig worden ontdaan van alle vervuiling.


Gratis en voor niets.