de natuur terug

Door het ontstaan van de nieuwe 2.7 kilometer lange meanderende waterstroom, de rietkragen en de eilandjes, zullen de ooit verjaagde vogels weer ten tonele verschijnen. Ook de meeste vissen in het stuwmeer zullen het nieuwe wetland gebruiken als paaigrond. Immers, het overgrote deel van het meer heeft steile en kale oevers en biedt voor de vissen weinig mogelijkheden om hun eieren af te zetten. Dan zijn er nog de tallozen insecten, amfibieën, zoogdieren en niet te vergeten, een unieke flora die alleen kan gedijen in een dergelijk biotoop.