технически план

1изходно положение:
Старите рибарници опустяват. На спътниковите снимки могат да бъдат видени дигите, както и р. Искър, която тече на запад по протежение на местността. На север, в непосредствена близост, е язовир Искър. Местността се използва като терен за незаконен риболов, бракониерство и за изхвърляне на всякакви отпадъци.
2новият воден поток:

За да бъде възстановена влажната зона, е необходимо да бъдат преместени огромни земни маси. Нужно е по-голямата част от старите диги на рибното стопанство да бъдат премахнати или реконструирани, да бъдат издигнати нови, както и да се обработи релефа на терена - някои места е необходимо да се изкопаят по-дълбоки, а други - да бъдат повдигнати.


След завършване на изкопните работи, река Искър води до новото корито и се разлива в плитка, бавнотечаща река в меандър с дължина 2.7 км и средна широчина около 200 м.