за тръстиковите масиви

В град Самоков и селата в горното течение на р. Черни Искър се събират битови отпадъчни води. Въпреки дългия път на реката и естествената ѝ пречиствателна функция водата е до някаква степен замърсена преди да стигне язовира. Поради тази причина е важно да се намери ефективен начин за пълното ѝ пречистване.


Вече в много страни по света се използват изкуствени влажни зони за пречистване на замърсени води. Водните растения (най-често тръстики) пренасят кислорода от въздуха, който се абсорбира на повърхността, надолу по корените си, къдено виреят бактерии. Като използват кислорода бактериите разграждат органичните отпадъци във водата и подпомагат свързването на небиологичните замърсители в безвредни вещества. По този начин всяко тръстиково растение е всъщност една малка фабрика за естествено пречистване на водата.


Редица изследвания показват, че пречистване чрез тръстика е много по-ефективно и по-евтино в сравнение с традиционните пречиствателни станции. Освен това, те никога не изпитват технически затруднения. Пречистване се осъществява и през зимата, когато над водната повърхност тръстиката изглежда изсъхнала.

прочети още