проектът

Местността, където р. Черни Искър се влива в язовир Искър, е известна сред местното население като "Шаварите", което означава "тръстиково поле" или "бара". Преди 50 години тя е била една от последните влажни зони в Северозападна България. Уникалната местност е от голямо значение за екосистемата на разположения в планински район язовир Искър.


Целта на нашия проект е да се върне предишната стойност и очарование на местността около устието на р. Искър. Той предвижда реката да тече през 2.7-км меандър с тръстики, острови, дълбоки канали и участъци с по-застояла вода.


Реализирането на амбициозния план е с огромно значение за обогатяване на екосистемата на цялата област. Много важна е добавената стойност в икономически и екологичен аспект, вземайки под внимание пречиствателната сила на тръстиковите полета.


През 2006 г. група от холандски инвеститори купуват имота. Те искат да възстановят влажната зона (половин милион квадратни метра) в предишния й вид и с богато биоразнообразие. В новия план река Искър тече през 2.7км меандър с тръстики, острови, дълбоки канали и участъци с по-застояла вода. Целта на новите собственици е да върнат предишната стойност и очарование на местността около устието на Искър. Реализирането на този амбициозен проект безспорно е с огромна стойност за обогатяване на екосистемата на цялата област, но още по-важна е добавената стойност в икономически и екологичен аспект.София като град с над 1 милион жители е зависим от състоянието на р. Искър за осигуряване на питейна вода. Голям процент от водата в реката извира от Рила планина и преминава през няколко села и гр. Самоков. Въпреки че се работи за пречистване на отпадъчните води в горното течение, реката все пак се оказва не толкова чиста при устието. Точно тук тръстиките, с които ще бъде засадена влажната зона, имат изключително важна функция. Това е така, защото те действат като станция за естествено биологично пречистване на отпадъчните води. След преминаване през влажната зона (с обща дължина 2.7 км), водата ще достигне до новата делта почти напълно пречистена, при това абсолютно безплатно.