за хората

Най-амбициозната част на проекта е пряко свързана с хората. Проектът предвижда изграждането на три обсерватории. Благодарение на тях от непосредствена близост ще могат да се наблюдават обитателите на екосистемата в естествената им среда. Наред с това посетителите ще имат възможност да отмарят сред природата.


Друг основен фокус на проекта е насочен към развитието и повишаването на културата на толерантност към заобикалящата ни природа у децата в ранна възраст. Град София е нараснал неимоверно през последните години и много деца са повече или по-малко откъснати от природата. Точно затова проектът предвижда изграждането на база и създаването на условия, където всички деца и ученици от столицата и околностите да изучават природата в реална среда. На децата ще може да се осигури пълнодневна програма: превоз с автобуси от и до населеното място до базовата станция на "Шаварите'", обход на ключови точки на местността с обучени рейнджъри, посещение на обсерватория, здравословен обяд сред природата, следобедна почивка и забавно-образователни игри с аниматори.


Тази програма ще внесе нов аспект в образованието на децата и ще даде изключително полезен и ценен опит, особено за тези от семейства с ниски доходи, които нямат финансова възможност да пътуват. Освен разнообразие от еднообразното ежедневие в училище, на децата в реални условия ще бъде показано и обяснено защо е важно да се пази природата чиста и с минимална човешка намеса, както и да видят с очите си колко е красива родната българска природа.