обратно към природата

Благодарение на появата на 2,7-километровия криволичещ воден басейн с тръстикови масиви и островчета с висока растителност, преследваните и застрашени досега водни птици ще се завърнат. Освен това голяма част от рибите в язовира ще използват спокойните води на новата влажна зона за хвърляне на хайвер. По-рано това е било затруднено, тъй като по-голямата част на язовира е със стръмни и безплодни брегове и дава минимални възможности за хвърляне на хайвер. С реализирането на проекта ще се появят безброй насекоми, земноводни, бозайници и ще се възстанови уникалната флора на местността.