малко история

С построяването на язовир Искър през 50-те години на миналия век водоснабдяването на столицата София е обезпечено за дълго. Освен това турбините на язовира произвеждат сериозно количество електроенергия. За съжаление е факт обаче, че с изграждането на изкуствения воден басейн е разрушена уникална екосистема.


Преди да бъде построен язовир Искър, цялото поречие на р. Черни Искър е представлявало броеница от малки водни участъци. След изграждането му тези зони остават под тоновете вода на язовира. Като се има предвид, че България се състои главно от гористи планини, високи плата и обширни равнини, влажните зони в страната са кът. Освен това те са важни екологични точки в световен мащаб, което прави загубата още по-голяма.


Язовирът се намира в планински район и в голямата си част е със стръмни и безплодни брегове. Влажната зона при устието на р. Искър е била единственото голямо заблатено парче земя наоколо. С разнообразието от малки потоци, места с по-застояла вода и колебания в нивото на дъното, тя е била подходящо място за размножаване на рибата.


След построяването на язовира, само една малка част от влажните зони по поречието на реката остава незасегната. Това е мястото, където р. Искър се влива в язовира - една ниско разположена дива местност, известна като "Шаварите".


През 60-те години на миналия век ситуацията се влошава. Районът е изцяло променен, като върху 60 хектара е изграден голям развъдник за риба. През 90-те години съоръжението е продадено от правителството на безценица и рибарниците опустяват.


През 2006 г. група от холандски инвеститори купуват имота. Те искат да възстановят влажната зона в предишния й вид и да допринесат за възстановяване на богатото биоразнообразие. В новия план река Искър тече през 2.7 км меандър с тръстики, острови, дълбоки канали и участъци с по-застояла вода. Целта на новите собственици е да върнат предишната стойност и очарование на местността около устието на р. Искър. Реализирането на този амбициозен проект безспорно е с огромна стойност за обогатяване на екосистемата на цялата област. По-същественото обаче е, че с малко повече усилия, новата влажна зона може да бъде устроена така, че да пречиства водите на река Искър от замърсяването преди реката да се влее в язовира.